En İyi korku filmleri

8 Dec

Öyle korku filmleri vardır ki, ben hiçbir şeyden korkmam diyenlerin bile kalp atışlarını hızlandırır ve kanlarını dondurarak onları oturdukları yere çiviler.

Biz de en iyi korku filmleri listelerini didik didik ederek, korku filmi tutkunlarına özel bir film listesi hazırladık.

Advertisements

deneme

12 Nov

PHP’de veri tipleri aşağıdaki gibidir:

Veri tipi Açıklama Örnek
integer Tamsayı $degisken = 22;
double(float) Ondalıklı sayı $degisken = 3.14;
string Alfanumerik (Sayısal olmayan) değer $degisken = “İstanbul”;
boolean Mantıksal (true / false) $degisken = true;
object Nesne $uye->mail=”ornek@gmail.com”;
array Dizi $dizi = array(1,2,3);

Yukarıdaki tablodaki string veri tipine karakter katarı da denir. Bu veri tipine dikkat edecek olursak, değişkene bu veri tipinde bir değer atandığında tırnak içine alınarak atanmıştır. Eğer dört işlemde kullanmayacaksak integer veya double veri tipindeki değerleri de tırnak içinde atayabiliriz. string veri tipi tek tırnak veya çift tırnak işareti ile tanımlanabilir. 

Değişkeni tanımlanırken, veri tipi belirtmek istiyorsak aşağıdaki gibi bir tanımlama yapabiliriz.


Örnek:
$degisken = (double)2012;

Normalde 2012 değeri integer olarak belleğe işlenir fakat yukarıdaki komutla double olarak işle demiş olduk.


Veri tipini değiştirmek için settype fonksiyonunu da kullanabiliriz.Örnek:

$degisken = 2012;
settype($degisken, 'double');
echo gettype($degisken);

Çıktısı: double


Veri tipini öğrenmek için gettype fonksiyonunu kullanabiliriz.


Örnek:

$degisken = 1453;
echo gettype($degisken);

Çıktısı: integer


Değişkenin hem veri tipini hem de içeriğini öğrenmek için var_dump fonksiyonunu kullanabiliriz.


Örnek:

$degisken = 1453;
echo var_dump($degisken);

Çıktısı: integer ‘1453’
Örnek 2:

$degisken = "İstanbul";
echo var_dump($degisken);

Çıktısı: string ‘İstanbul’ (length=8)
is_int, is_float, is_double, is_string, is_object, is_array fonksiyonlarıyla bir değişkenin tipi bu mu diye sorup döndürdüğü değere göre işlem yapabiliyoruz.


Örnek:

is_int($degisken); // integer mı
is_double($degisken); // double mı
is_string($degisken); // string mi
is_object($degisken); // object mi
is_array($degisken); // array miBu fonksiyonlar geriye true veya false değeri döndürür. Döndürdüğü değere göre de aşağıdaki gibi bir işlem yapabiliriz.


Örnek:

if ( is_int($degisken) ) { // Yapılacak işlemler }

Hello world!

5 Feb

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.